www.sp.nl/defensie

Homepage SPSlash Defensie

Zoeken in /defensie

/defensie :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Karel Koster
SP.nl/defensie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Nieuwe stap vooruit in strijd tegen clusterbom – Nederlandse regering aan zet

02-03-2007 • SP-Kamerlid Van Velzen is zeer blij dat België, na een verbod op inzet en bezit van clusterbommen, nu ook de financiering ervan verbiedt. Eerder voerde de SP actie tegen ING en ABN AMRO die (indirect) investeren in de zeer omstreden wapens. Deze banken hebben gelukkig veranderingen in hun beleid aangekondigd, maar de Nederlandse regering bleef tot nu toe achter. Daar wil Van Velzen verandering in zien.

Naar aanleiding van de stappen die ABN AMRO en ING namen om meer maatschappelijk verantwoord te ondernemen, heeft Van Velzen verschillende moties ingediend om het kabinet te bewegen dezelfde stap te zetten. Tot nu toe werd dat geweigerd. Van Velzen hoopt dat ook Nederland een verbod op de inzet van clusterbommen krijgt en de eigen voorraad vernietigt. Vervolgens kan Nederland het Belgische voorbeeld volgen en het banken verbieden nog langer bedrijven te financieren die betrokken zijn bij productie, gebruik of bezit van clusterbommen.

Clustermunitie is wereldwijd nog toegestaan. Ook Nederland heeft ook nog clusterbommen. Vorige maand echter spraken 46 landen, waaronder Nederland, in Oslo af dat ze gaan werken aan een verbod. Van Velzen: “Het is nog onduidelijk wat de positieve geluiden uit Oslo gaan betekenen. Mij lijkt dat een van de logische consequenties een verbod op financiering is.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top