www.sp.nl/defensie

Homepage SPSlash Defensie

Zoeken in /defensie

/defensie :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Karel Koster
SP.nl/defensie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Vragen over gebruik clusterbommen door NAVO in Afghanistan

10-11-2006 • Krista van Velzen heeft bij de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken opheldering gevraagd over het bericht dat de NAVO clusterwapens in de provincie Kandahar in Zuid-Afghanistan heeft gebruikt. Daarbij zou een vrouw om het leven zijn gekomen. Vorige maand garandeerde staatssecretaris Van der Knaap dat Nederlandse troepen geen clusterwapens in voorraad hebben in Afghanistan. Nederlandse grondtroepen werken in de provincie Uruzgan, maar de Nederlandse luchtmacht kan overal worden ingezet.

“Ik wil weten wie die clusterwapens heeft gebruikt," aldus Van Velzen. “Bovendien voert Nederland momenteel het commando over de NAVO en dat werpt de vraag op wie verantwoordelijk is.”

Deze zomer stelde Krista van Velzen verschillende keren Kamervragen over het gebruik van clusterwapens in de oorlog in Libanon. De Nederlandse regering antwoordde dat inzet van clusterwapens dient te voldoen aan de beginselen van het humanitair oorlogsrecht. Dat betekent een verbod om de burgerbevolking en civiele objecten onnodig in gevaar te brengen, het verbod om onnodig leed te veroorzaken en het proportionaliteitsbeginsel bij de toepassing van geweld.

Volgens het Kamerlid is het zeer de vraag of daar in Afghanistan rekening is gehouden. “De grote vraag is wat het gebruik van clusterwapens oplevert voor de wederopbouw in Afghanistan,” aldus Van Velzen. "Dat is toch de officiële reden dat Nederland daar troepen heeft. Op dit moment is er een conferentie over conventionele wapens. Daar moet een verbod op clusterwapens worden bepleit. Maar Nederland gaat daarin niet voorop. De SP blijft streven naar een internationaal verbod op clusterwapens.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top