www.sp.nl/defensie

Homepage SPSlash Defensie

Zoeken in /defensie

/defensie :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Karel Koster
SP.nl/defensie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Manifestatie in Amsterdam: Breken met Bush

18-03-2006 • Op en rond het Museumplein in Amsterdam hebben vandaag honderden mensen gepleit voor het breken met de agressieve oorlogspolitiek van de Amerikaanse president Bush. Er moet een einde komen aan de bezetting van Irak en Afghanistan, aan de mensenrechtenschendingen in de zogenaamde oorlog tegen terreur en er moet geen 'preventieve' aanval op Iran worden uitgevoerd, zo betoogden de demonstranten. Er waren veel SP'ers aanwezig, waaronder Tweede-Kamerlid Harry van Bommel die de Nederlandse regering opriep het roer om te gooien.

Stop de oorlog - stop de geweldsspiraal

Drie jaar na de aanval op Irak vroegen de manifestanten bijzondere aandacht voor de tienduizenden burgerslachtoffers die vielen sinds de bezetting van het land door de VS. De bevolking van Irak en ook Afghanistan lijdt onder de contraproductieve wijze waarop de Amerikanen hun militaire macht inzetten voor wat zij de oorlog tegen terreur noemen. De schattingen over het aantal onschuldige doden lopen uiteen van 30.000 tot ruim over de 100.000. Belangrijke reden dat hierover geen duidelijke cijfers zijn, is dat de VS weigert bekend te maken hoeveel burgers in deze landen sneuvelen 'omdat dit gegeven hun positie kan schaden'.

Stop de geweldsspiraal!

De bijeenkomst begon zaterdag om 13.00 uur met sprekers en muziek. Om 14.00 uur begon een demonstratieve optocht door de binnenstad en om 15.30 uur volgde een herdenking van de slachtoffers in Afghanistan en Irak, wederom op het Museumplein.

Harry van Bommel spreekt demonstranten toe

Harry van Bommel: "Wij zijn hier vandaag omdat we de Amerikaanse aanpak en de Nederlandse steun daaraan slecht en gevaarlijk vinden. Onder leiding van Bush is een illegale aanvalsoorlog gevoerd omdat Irak over massavernietigingswapens zou beschikken en een acuut gevaar voor de wereldvrede zou vormen. Daar bleek niets van waar. Intussen houden de VS Irak bezet en is het land in een gruwelijke spiraal van geweld beland. Steeds vaker wordt gesproken over een burgeroorlog en de verschillende bevolkingsgroepen worden door diverse kampen tegen elkaar in het harnas gejaagd. De lont is in het kruitvat gestoken, maar toch blijft Nederland dit wanbeleid blind steunen. Dat is onbegrijpelijk, onverantwoord en onacceptabel."

USA, out of Iraq now!

Ook het westerse Afghanistan-beleid moet volgens Van Bommel worden bijgesteld. Hij maakt zich, net als de militaire vakbonden en veel ouders van soldaten, grote zorgen over de risico's die de Nederlandse militairen in Afghanistan zullen lopen. "Het gewapend verzet in Afghanistan neemt toe, vooral in reactie op het optreden van de VS en haar 'coalitie van gewilligen' in Afghanistan zelf, maar ook in reactie op de bezetting van Irak en Palestina. Rust en wederopbouw in Afghanistan, Irak en elders is alleen mogelijk wanneer deze bezettingen beëindigd worden. De uitzending van Nederlandse militairen naar Afghanistan draagt niet bij aan de vrede, maar maakt Nederland onderdeel van het probleem."

Mr. Bush: Carla del Ponte is expecting you!

Miljoenen mensen in Iran houden inmiddels hun hart vast, nu Bush dat land dreigt aan te vallen. De VS en hun bondgenoten volgen een traject van escalatie dat verdacht veel lijkt op de aanloop naar de invasie van Irak. 'Massavernietigingswapens' zijn nu echter vervangen door 'kernwapens'. De echte motieven van deze oorlogspolitiek hebben niets te maken met kernwapens of democratisering, maar alles met de zucht naar olie en hegemonie in de wereld. Van Bommel: "Ik zou heel graag een ander regime zien en wat mij betreft zou geen enkel land kernwapens moeten hebben, dus ook Iran niet. Maar het pad dat de VS nu in wil slaan leidt tot nog veel grotere ellende. Elke militaire dreiging geeft het Iraanse regime het excuus om de democratiseringsbeweging te onderdrukken. De weerzin in het Midden-Oosten en andere islamitische landen zal alleen maar groter worden en de haat tussen volkeren wordt erdoor aangewakkerd. Ik denk daarom dat Al Qaida en verwante terreurgroepen niets liever zien dan een Amerikaanse aanval op Iran. Laten we in hemelsnaam een verstandiger route volgen."

Ook HIER is de SP!

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top