www.sp.nl/defensie

Homepage SPSlash Defensie

Zoeken in /defensie

/defensie :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Karel Koster
SP.nl/defensie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

SP roept op tot demonstratie in Onderbanken

06-01-2006 • Nu het ernaar uitziet dat aanstaande maandag in de vroege ochtenduren gestart wordt met het kappen van de bomen in de Schinveldse bossen, roept de SP mensen uit het hele land op om zondag 8 januari om 14.00 uur te komen demonstreren tegen de hele gang van zaken rond deze bomenkap. Democratie en natuur leggen het af tegen de belangen van de NAVO.

AWACS boven Schinveld

Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis wordt een zogeheten NIMBY-procedure toegepast. In Onderbanken in Zuid-Limburg. Door ingrijpen van minister Dekker (VROM) wordt een groot deel van de Schinveldse bossen gekapt omdat deze in de weg zouden staan voor de AWACS-vliegtuigen die opstijgen van de vliegbasis Geilenkirchen in Duitsland en laag overvliegen over de huizen van Onderbanken.

Op deze manier wil de minister, daarin gesteund door waarnemend burgemeester Zuidgeest, het verzet breken dat de bewoners van Onderbanken en omgeving al jarenlang voeren tegen de overlast van de AWACS-vliegtuigen.
Het belang van de NAVO weegt voor de minister zwaarder dan het belang van de mensen in Onderbanken. En dus moeten er vijf hectaren bos gesloopt worden, die juist voor de mensen in Onderbanken nog enige bescherming bieden tegen de stank- en lawaai-overlast van de sterk verouderde AWACS-toestellen.
“Het is te gek voor woorden dat niet eens de NIMBY-procedure mag worden afgewacht en dat zelfs een verzoek om te wachten met kappen totdat die procedure is afgelopen is afewezen,” aldus het Limburgse SP Tweede-Kamerlid Jan de Wit. Ook in de Tweede Kamer was er geen meerderheid te vinden voor de voorstellen van SP, PvdA, GroenLinks om te wachten met het kappen van de bomen.

Stond tot voor kort ook het gemeentebestuur van Onderbanken achter de bewoners in de strijd tegen de AWACS-vliegtuigen, sinds de komst van de waarnemend burgemeester is dat veranderd. Laatstgenoemde heeft het mogelijk gemaakt door middel van een speciale noodverordening dat daadwerkelijk met het kappen kan worden begonnen.
Het belang van de bewoners van Onderbanken bij het in stand blijven de bossen (én omdat het waardevolle bossen zijn én omdat ze bescherming bieden tegen de overlast) moet wijken voor het belang van de NAVO dat deze AWACS-toestellen zwaarder beladen met kerosine kunnen opstijgen en daarbij niet gehinderd worden door de bomen. Terwijl te verwachten valt dat de overlast zal toenemen als de vliegtuigen nog lager over Onderbanken mogen vliegen!

De SP wil tegen deze hele gang van zaken protesteren en roept daarom iedereen op om op zondag 8 januari om 14.00 uur te demonstreren tegen de dreigende bomenkap. Namens de SP zal daar het woord worden gevoerd door Jan de Wit en voormalig Kamerlid Remi Poppe.
(Plaats van de demonstratie: Hoogenboschweg (gemeente Brunssum) nabij het complex van Curver in Onderbanken.)

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top