www.sp.nl/defensie

Homepage SPSlash Defensie

Zoeken in /defensie

/defensie :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Karel Koster
SP.nl/defensie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

‘Nederlandse militairen en politietrainers in Kunduz naar huis’

18-10-2012 • SP-Kamerlid Harry van Bommel zal bij het eerstvolgende debat over de Nederlandse missie in Kunduz voorstellen de missie vervroegd te beëindigen. Directe aanleiding daartoe is het bericht dat de missie tijdelijk is stilgelegd. Van Bommel: ‘Volgens het kabinet blijken door Nederland opgeleide agenten toch buiten Kunduz te worden ingezet. Dat is tegen de afspraken die met de Kamer zijn gemaakt. Bovendien zijn er in Kunduz inmiddels voldoende Afghaanse trainers die zelf de basisopleiding aan agenten kunnen geven. Met een beetje geluk kunnen onze jongens en meiden dus voor Kerst thuis zijn.’

Harry van BommelDe Nederlandse regering schreef gisteren aan de Tweede Kamer dat er onvolkomenheden zijn ontdekt bij het agentenvolgsysteem. Daarmee houdt Defensie in de gaten of de door Nederland opgeleide agenten ook daadwerkelijk worden ingezet voor politietaken en niet in de strijd tegen de Taliban. Vanwege de onvolkomenheden is de opleiding van onderofficieren voorlopig stopgezet.

Van Bommel: ‘Dit illustreert perfect wat wij al voor aanvang van de missie zeiden. De afspraken zijn onmogelijk waar te maken. Eerder vroeg ik al wat er klopt van berichten dat door Nederland opgeleide trainers de semi-militaire Afghaanse grenspolitie opleiden. Nu blijkt ook de Nederlandse regering geen overzicht te hebben van de door ons opgeleide agenten en hun activiteiten.’

Van Bommel verwacht dat straks er voldoende steun zal blijken te zijn om de regering op te roepen te stoppen met de missie. De zogenaamde Kunduz-coalitie van VVD-CDA-D66-GroenLinks en ChristenUnie heeft immers geen meerderheid meer in de Tweede Kamer.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top