www.sp.nl/defensie

Homepage SPSlash Defensie

Zoeken in /defensie

/defensie :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Karel Koster
SP.nl/defensie
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Van Bommel: Geen wildwest op zee

03-08-2012 • SP-Kamerlid Harry van Bommel wil opheldering over de aanwezigheid van gewapende particuliere beveiligers aan boord van Nederlandse schepen. In de media hebben enkele reders toegegeven daarvan gebruik te maken, ondanks het verbod daarop. Van Bommel: ´Defensie heeft genoeg mariniers om meer schepen te beveiligen dan nu gebeurt. Alleen omdat het goedkoper is maken reders illegaal gebruik van bewapende particuliere beveiligers. Deze eigenrichting mag niet worden toegestaan.’

Harry van BommelVan Bommel deelt het kabinetsstandpunt dat het gebruik van geweld in handen moet blijven van de overheid. Hij vreest wildwest-taferelen op zee als deze privatisering van oorlog wordt gedoogd. Van Bommel: 'Conflicten op zee met particuliere beveiligers worden niet geregistreerd en de juistheid van het gebruik van geweld kan niet worden getoetst. Minister Opstelten heeft de reders vorig jaar al gewaarschuwd voor vervolging als ze toch gewapende beveiligers aan boord zouden nemen. Hij moet snel een einde maken aan deze praktijk.'

Reders beweren dat de Nederlandse marine, die patrouilleert bij de Somalische wateren, op de hoogte is van de aanwezigheid van gewapende beveiligers, en dat ze gedoogd worden. Van Bommel is van die bewering geschrokken en wil dat deze beschuldiging tot op de bodem wordt uitgezocht. Van Bommel: ‘De integriteit van de marine moet boven elke twijfel zijn verheven. Er kan geen sprake zijn van het gedogen van illegale praktijken. Dit moet snel worden opgehelderd.’

Van Bommel heeft zijn zorgen via schriftelijke vragen aan de ministers Opstelten en Hillen overgebracht.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top