www.sp.nl/defensie

Homepage SPSlash Defensie

Zoeken in /defensie

/defensie :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Karel Koster
SP.nl/defensie

/defensie :: Nieuws

Van Bommel: Nederland moet zich uitspreken tegen drones

22-04-2014 SP-Kamerlid Harry Van Bommel vindt dat minister Timmermans van Buitenlandse Zaken zich volgende week in de Verenigde Staten moet uitspreken tegen het Amerikaanse drone beleid. Van Bommel: ‘De afgelopen jaren hebben mensenrechten- en andere organisaties het ene na het andere rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat Amerikaanse drone aanvallen geregeld het internationaal recht hebben geschonden. Het zou bijzonder merkwaardig zijn als de minister volgende week in de Verenigde Staten op bezoek is en niets over deze kwestie zegt.’

> Lees verder…

Geen steun aan missie naar Mali

12-12-2013 De SP stemt niet in met deelname aan de VN-missie in Mali. Er is onvoldoende vertrouwen dat de gestelde doelen – waaronder herstel van het staatsgezag en verzoening tussen strijdende partijen – door een militaire missie worden behaald. ‘De oplossing komt niet dichterbij door met commando’s te jagen op strijders in het noorden van Mali, terwijl je tegelijkertijd met hen onderhandelt over verzoening.’

> Lees verder…

Kamer steunt SP: geen kernwapens onder JSF

19-11-2013 De JSF mag geen nucleaire taak hebben. Dat is de strekking van een motie van SP Kamerlid Jasper van Dijk die vandaag is aangenomen. Van Dijk: ‘Als de JSF er komt, mag hij geen kernwapens dragen. Dit is een belangrijke uitspraak in de discussie over de verwijdering van kernwapens. De regering ontkent de rol van kernwapens bij de aanschaf van de JSF, maar uit talloze documenten blijkt dat er weldegelijk een verband is. Met de motie vervliegt een belangrijk argument voor aanschaf van de JSF.’

> Lees verder…

Van Dijk: militair heeft recht op uitzendbescherming

13-11-2013 De uitzendbescherming van militairen moet een recht worden in plaats van een gebruik. Dat voorstel doet SP Kamerlid Jasper van Dijk vandaag bij het debat over de Defensiebegroting. Het is goed gebruik dat militairen elke maand dat zij worden uitgezonden naar het buitenland, twee maanden in Nederland verblijven. Door bezuinigingen wordt echter gerommeld met dit principe.

> Lees verder…

Aanschaf JSF historische fout

07-11-2013 De immense draai van de PvdA richting JSF is een sprong in een zwart gat. Dat zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk na afloop van een urenlang Kamerdebat over het omstreden besluit.

> Lees verder…

SP kritisch over riskante missie in Mali

01-11-2013 De SP is kritisch over de Nederlandse missie in Mali. In het Kamerdebat zal de regering beter moeten uitleggen waarom Nederlandse deelname noodzakelijk is. Dat zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk in reactie op het Kabinetsbesluit om voor tenminste twee jaar met circa 350 militairen naar Mali te gaan. ‘Het is onduidelijk waarom juist Nederland naar Mali moet gaan. Als het net zo’n uitzichtloze strijd wordt als in Afghanistan, kunnen we dat moeilijk steunen.’

> Lees verder…

Nederlandse missie in Mali vol risico’s

19-10-2013 Een Nederlandse militaire missie in Mali bevat grote risico’s. Volgens een artikel in de Volkskrant gaat het om een missie 'in het hoogste geweldsspectrum, met commando’s achter de vijandelijke linies en gevechtshelikopters.' SP-Kamerlid Jasper van Dijk velt een definitief oordeel als er over twee weken een besluit ligt, maar hij is zeer kritisch over ondoordachte deelname aan een missie, louter vanwege het herstellen van 'reputatieschade'.

> Lees verder…

Van Dijk: 'JSF-plan Hennis wordt fiasco'

19-09-2013 Minister Hennis moet haar huiswerk over doen. Volgens SP-Kamerlid Van Dijk rammelt haar defensievisie aan alle kanten. Hij zegt dit in reactie op een buitengewoon kritisch rapport van de Rekenkamer. Volgens de Rekenkamer zijn budget en ambitie van Defensie niet met elkaar in evenwicht. Berekeningen over de JSF zijn niet compleet en de kosten kunnen flink oplopen. Van Dijk: ‘Hennis wil alles blijven doen met veel minder geld. Haar visie knelt aan alle kanten. En er is een levensgroot risico dat de miljardenverslindende JSF zal gaan parasiteren op de rest van de krijgsmacht.’

> Lees verder…

Roemer over JSF: opnieuw buigt Samsom voor VVD-hobby

05-09-2013 Emile Roemer is verbijsterd over het nieuws dat de PvdA het verzet tegen de JSF heeft opgegeven. ‘Het was een open kwestie in het regeerakkoord en kon dus alle kanten op. Vorig jaar streden PvdA en SP nog gezamenlijk tegen aanschaf van de peperdure bommenwerper. Vanwege de vele onzekerheden, de kostenstijgingen en technische gebreken, zou het logisch zijn om het prestigeproject stop te zetten. Opnieuw buigt Samsom voor een hobby van de VVD. Bovenop de keiharde bezuinigingen steunt hij de koop van een overbodige straaljager van 4,5 miljard euro.'

> Lees verder…

Van Dijk: aanschaf JSF onbegrijpelijk

13-06-2013 SP-Kamerlid Jasper van Dijk noemt het voornemen van het kabinet om de JSF aan te schaffen onbegrijpelijk: ‘Het kabinet bezuinigt miljarden op de samenleving en wil nu 4 miljard uitgeven aan een nieuwe straaljager. Ontzettend dom, ook als je bedenkt dat de JSF al jaren wordt gekenmerkt door technische problemen, vertragingen en kostenstijgingen. In die zin heeft het toestel veel weg van een vliegende Fyra. Ik roep het kabinet met klem op om dit besluit in te trekken.’

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top