www.sp.nl/defensie

Homepage SPSlash Defensie

Zoeken in /defensie

/defensie :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Karel Koster
SP.nl/defensie

DOSSIERS Defensie

AfghanistanNa de aanslag op de Twin Towers werd Afghanistan binnengevallen door de coalition of the willing. Op dit moment zijn er twee missies in Afghanistan, één door Amerika geleid getiteld "Enduring Freedom". De ander is een missie onder de VN-vlag getiteld ISAF. Hier neemt Nederland deel aan.

De SP is en was tegen uitzending van Nederlandse militairen naar de Afghaanse provincie Uruzgan. Deze operatie is voorgesteld als een vredesoperatie in het kader van ISAF (International Security Assistance Force). De SP heeft altijd bestreden dat dit een vredesoperatie kán zijn omdat deze ISAF-operaties niet te scheiden zijn van de tegelijkertijd ondernomen oorlogsacties in het kader van operatie Enduring Freedom. De actuele ontwikkelingen in het zuiden van Afghanistan zetten dit argument kracht bij.

AwacsAWACS vliegen al zo'n 20 jaar lang over de gemeente Onderbanken - om precies te zijn het dorpje Schinveld - naar en van de Duitse NAVO-basis Geilenkirchen. Dit leidt tot grote lawaai- en stankoverlast voor de bewoners.

In plaats van dat de politiek deze mensen te hulp schoot, besloot men in 2003 een deel van het Schinveldse bos te willen kappen zodat de toestellen zwaarder beladen kunnen vliegen, met andere woorden, nog lager over de huizen heen.

De kap van deze bossen ging niet zonder protest. Bewoners protesteerden, de gemeente Onderbanken weigerde mee te werken, maar toenmalig minister Dekker besloot in 2006 iedereen opzij te zetten en het bos alsnog te laten kappen. De ontruiming van het bezette bos hield de landelijke media dagenlang bezig. Uiteindelijk bleek de minister volledig fout te hebben gezeten met haar besluit om de gemeente opzij te zetten en het bos te kappen, ze werd dan ook zwaar op de vingers getikt door de Raad van State. Niet lang daarna werd het bos symbolisch opnieuw beplant door bewoners.

De NAVO weigert de oude AWACS-motoren te vervangen voor nieuwere geluidloze motoren. De SP pleitte dan ook voor een vliegverbod van deze toestellen en vond eind 2007 een Kamermeerderheid die dit steunde. Op dit moment moet blijken of de regering ook durft te bijten naar de NAVO, wanneer deze haar voornemen doorzet om de AWACS tot 2035 te blijven inzetten.

ClustermunitieNa jarenlange strijd is het eindelijk zover. Mei 2008 ondertekende een groot aantal landen - waaronder Nederland - in Dublin een vrijwel totaalverbod op clustermunitie. Deze misdadige bommen hebben in de afgelopen veertig jaar onnoemelijk veel burgerslachtoffers geëist.

De SP is al jaren actief om clusterbommen verboden te krijgen. Niet alleen in de Tweede Kamer door onder andere een initiatiefwetsvoorstel in te dienen, maar ook door actie te voeren tegen banken die investeren in dit wapentuig. Tientallen bankfilialen werden bezocht door SP’ers die klanten er op wezen dat hun bank investeerde in clustermunitie. De campagne ‘ABN Amro clusterbom – oliedom’ leidde tot een radicale beleidswijziging bij de bank.

Met de ondertekening van het verdrag in Dublin zijn nog niet alle clusterwapens de wereld uit. Grootgebruikers als de VS, Israël, China en Rusland waren niet aanwezig bij de onderhandelingen. We moeten op alle mogelijke manieren deze landen onder druk blijven zetten om de clustermunitie voor altijd te verbieden, net als dat eerder gebeurde bij landmijnen.

IrakDe VS beginnen in 2003 zonder een legitimatie van de VN-Veiligheidsraad een oorlog tegen Irak. De SP verzet zich daartegen en maakt deel uit van het landelijk platform tegen de oorlog en neemt deel aan tal van lokale vredesinitiatieven. Nederland geeft politieke steun aan de oorlog. Na later blijkt zijn er geen massavernietigingswapen in Irak.

De SP vraagt in februari 2007 om een parlementair onderzoek naar de achtergronden van de politieke steun van Nederland aan de oorlog tegen Irak in 2003. Om dit verzoek kracht bij te zetten, schrijven Harry van Bommel en Guido van Leemput het boekje ‘Onverantwoord goedgelovig of welbewust misleidend?’

Tot op de dag van vandaag is er geen Kamermeerderheid voor een parlementair onderzoek naar de politieke steun van Nederland aan de oorlog. Onder zware druk van de oppositie en de publieke opinie installeerde Premier Balkenende echter op 3 maart 2009 een onderzoekscommissie onder leiding van Willibrord Davids. Deze presenteerde op 12 januari 2010 haar bevindingen.

JSF
De JSF is een miljardenverslindend project. De volledig overbodige vervanger van de F16 zorgt dan ook al jaren voor rumoer in Nederland. Het besluit van het kabinet – begin 2002 – over te gaan tot deelname aan de ontwikkeling van de JSF kon volgens de SP rekenen op grote maatschappelijke weerstand. Om het verzet tegen dit onverantwoorde kabinetsbesluit te organiseren startte de partij een grootscheepse campagne onder het motto: ‘De regering ziet ze vliegen, u ook?’ die tot doel had de Tweede Kamer over te halen geen steun te verlenen aan de aanschaf van nieuwe bommenwerpers.

Volgens de SP is er geen enkele noodzaak tot vervanging van de huidige gevechtsvliegtuigen aangezien die nog tot na 2020 meekunnen. Bovendien, welke vijanden gaan we met deze nieuwe bommenwerpers bestoken? Daar komt nog bij dat we de 800 miljoen euro die voor deelname nodig is en de ruim 6 miljard euro die de aanschaf uiteindelijk zal kosten veel beter kunnen gebruiken voor investeringen in de gezondheidszorg, het onderwijs, het openbaar vervoer en de veiligheid op straat.

De rol van de PvdA is laakbaar te noemen. Lijsttrekker Wouter Bos voerde tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van november 2006 keihard campagne tegen de JSF, hij maakte er zelfs een filmpje over. Nadat de partij in de regering met het CDA kwam, bleek er weinig meer over van de verkiezingsbelofte. In bovenstaande film vind je een compilatie van het filmpje van Wouter Bos en het protestnummer van Bob Fosko.

Ondertussen blijven de berichten van grote kostenoverschrijdingen maar komen.

Veteranenbeleid

Remi Poppe reikt Draaginsigne gewonden uit

De SP ijvert al enkele jaren voor een 'kaderwet veteranen' waarin goed beleid en duidelijkheid over de uitvoering en verantwoordelijkheden zijn opgenomen. Veel veteranen voelen zich als een vijfde wiel aan de wagen, afgedankt, bij het vuil gezet. Het verlaten van Defensie voelt vaak als een koude douche, 'bedankt voor bewezen diensten, tot zien en succes in je verdere leven'. Daarnaast kampen er veteranen met lichamelijke en psychische problemen, zoals PTSS (posttraumatisch stress syndroom). Ook hiervoor moet er nog veel geregeld worden want voor veteranen is er op dit moment nog geen goed beleid geregeld. Met name aan zorg en nazorg schort het, zodat er nog veel moet gebeuren rondom de nazorg en de behandeling van PTSS'ers. Veteranen verdienen een goede kaderwet dus die moet er komen.

De mogelijke gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van uitgezonden militairen dient meer onder de aandacht te komen. Veteranen verdienen een betere nazorg, extra respect en dank van de Nederlandse samenleving want ze hebben in verre oorden hun leven in de waagschaal gelegd.

Na lang aandringen van de SP staat het gebruik van het schoonmaakmiddel PX-10 “op de agenda” in de Tweede Kamer. Nadat de SP signalen kreeg van oud-defensiepersoneel dat ziek was geworden door het middel, kaartten we het aan in de Tweede Kamer. Er werd een onderzoek ingesteld naar gezondheidsklachten van oud-defensiepersoneel dat ziek werd door het werken met het PX-10.

PX-10 bevatte benzeen, een stof die ernstige ziekten als bloedkanker en aantasting van het centrale zenuwstelsel veroorzaakt. Het middel werd tot diep in de jaren tachtig bij defensie gebruikt, onder andere voor het schoonmaken van wapens maar ook vloeren en andere spullen omdat het dan “zo mooi blonk”. Defensie heeft erkend dat ze aansprakelijk is voor mensen die in ‘risicofuncties’ hebben gewerkt en hierdoor ziek zijn geworden. De SP is pas tevreden als er genoegdoening voor alle militairen komt, die ziek werden door het werken met PX-10.

Veteranen en ex-militairen zijn we als land veel dank verschuldigd. Ze hebben gestreden voor onze vrede maar moesten ook deelnemen aan conflicten waar Nederland buiten stond. Aandacht voor deze mensen houdt niet op wanneer ze Defensie verlaten hebben.

Wapenhandel

Nederland blaast al decennia een flinke partij mee in de internationale wapenhandel. Weliswaar op ruime afstand van grootmachten Rusland en de VS, hoort Nederland tot de top tien van grootste exporteurs. Een op papier 'restrictief wapenexportbeleid' laat in de praktijk genoeg ruimte om over de hele wereld militaire waar te verkopen.

Daarnaast is een aantal Nederlanders het afgelopen jaar internationaal in het nieuws gekomen met strafzaken wegens handel in massavernietigingswapens of het breken van wapenembargo's. Daarbij blijkt de grens tussen legale en illegale wapenhandel soms flinterdun te zijn. Zo bezien is Nederland bepaald niet het gidsland dat het zo graag wil zijn.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top