www.sp.nl/cultuur

Homepage SPSlash Cultuur

Zoeken in /cultuur

/cultuur :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Debbie Brenkman
SP.nl/cultuur

/cultuur :: Nieuws

Roemer op de bres voor Mediafonds

17-12-2012 SP-leider Emile Roemer heeft vanmiddag de actievoerders voor het behoud van het Mediafonds een hart onder de riem gestoken. Net als de aanwezige film- en documentairemakers vreest Roemer dat afschaffing van het fonds – zoals het kabinet wil – zal leiden tot een kaalslag in productie van films en documentaires.

> Lees verder…

Van Dijk: steun voor talentontwikkeling cultuursector

17-12-2012 Investeer zes miljoen in talentontwikkeling bij zes cultuurfondsen. Dat voorstel doet SP-Kamerlid Jasper van Dijk maandag bij de cultuurbegroting. Het geld is o.a. bestemd voor podiumkunsten, muziekles aan kinderen, het Filmfonds en de Rijksacademie voor beeldende kunsten. Van Dijk: ‘Met deze investering kunnen we de schade van de bezuinigingen van Rutte-I enigszins herstellen. Het biedt kansen aan talenten die anders verloren zouden gaan.’

> Lees verder…

Van Dijk: steun voor Mediafonds en Metropole Orkest

09-12-2012 Het kabinet moet het Mediafonds en het Metropole Orkest van de ondergang redden. Dat voorstel doet SP Kamerlid Jasper van Dijk morgen bij het debat over de Mediabegroting. ‘Als de regering kwaliteit wil bij de publieke omroep, moet je deze voorzieningen niet afbreken, maar koesteren. Het Mediafonds staat pal voor prachtige documentaires, het Metropole Orkest is één van de beste orkesten ter wereld.’

> Lees verder…

Roemer id= Roemer: 'Laten we de handen ineen slaan. 1 voor cultuur!'

Roemer: ‘Bundel het verzet: 1 voor cultuur’

26-06-2011 ‘De regering doet een bewuste aanval op de cultuursector. Ruim een kwart van het budget gaat eraan. Rutte maakt concerten, muziek, kunst en theater tot eliteproducten. Cultuur geef je door, dat breek je niet af.’ Dat zei SP-leider Emile Roemer vanmiddag bij Museum Boijmans van Beuningen in het kader van de aftrap van de Mars der Beschaving, de protestmars tegen de buitenproportionele bezuinigingen op de cultuursector. Roemer riep op tot eenheid in het verzet tegen de bezuinigingen op cultuur. ‘Laten we de handen ineen slaan. Niet allemaal voor de eigen zaak, maar 1 voor cultuur!’

> Lees verder…

Kinderen maken een statement voor cultuur Kinderen maken hun statement voor cultuur

Doelbewuste aanval kabinet op cultuursector

20-06-2011 Op het Plein in Den Haag staat vandaag een boksring waar kunstminnaars, kunstenaars, publiek, kinderen, volwassenen en bekende Nederlanders zich uitspreken in drie minuten statements, gericht aan minister-president Rutte. Ook SP-Kamerlid Jasper van Dijk nam plaats in de boksring. Hij roept iedereen op één vuist te maken en op 26 juni naar Rotterdam en op 27 juni naar Den Haag te komen.

> Lees verder…

Van Dijk roept op tot acties tegen cultuurbezuinigingen

10-06-2011 'Het wordt tijd voor actie tegen de kille bezuinigingen op cultuur. De botte bijl van staatssecretaris Zijlstra moet gestopt worden,' aldus SP-Kamerlid Jasper van Dijk. De regering wil 200 miljoen bezuinigen op cultuur. Een klein bedrag op de totale bezuinigingen van 18 miljard, maar een bomaanslag op de cultuursector. Van Dijk: 'Het leidt tot een enorme verschraling van het aanbod. Bovendien komen duizenden mensen zonder baan te zitten.'

> Lees verder…

‘Raad voor Cultuur stond voor onmogelijke opdracht’

29-04-2011 De Raad voor Cultuur stond voor een onmogelijke opdracht: adviseer hoe je de cultuursector de nek omdraait. De regering wil immers meer dan een kwart van het cultuurbudget wegsnijden. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: 'Dat leidt onvermijdelijk tot een verschraling en vermarkting van de kunsten. Duizenden werknemers in de cultuursector verliezen hun baan. Daarbovenop komt de BTW-verhoging waardoor nog minder mensen een voorstelling zullen bezoeken.'

> Lees verder…

Kabinet bindt in: BTW-verhoging per 1 januari gaat niet door

21-12-2010 Onder druk van de Eerste Kamer heeft de regering besloten de voorgenomen verhoging van het BTW-tarief voor de kunsten niet per 1 januari door te laten gaan. Tijdens het debat over het belastingplan 2011 uitten alle fracties in de Senaat de wens om deze verhoging uit te stellen. Hoewel de regering aanvankelijk niet van plan was om deze wens uit te voeren, ging zij uiteindelijk om. De regering is nu van plan om het BTW-tarief per 1 juli te verhogen.

> Lees verder…

Actie cultuur Eerste Kamer Actievoerders wezen de leden van de Eerste Kamer nogmaals op de grote weerstand in het land tegen de verhoging van het BTW-tarief. Helemaal links SP-senator Arjan Vliegenthart

Eerste Kamer roept Rutte ter verantwoording over BTW podiumkunsten

21-12-2010 Op voorstel van SP-fractievoorzitter Kox moet Minister-president Rutte zich vanmiddag verantwoorden in de Eerste Kamer over voorgestelde verhoging van de BTW op podiumkunsten per 1 januari van 6 naar 19%. De Senaat vindt dat onaanvaardbaar en accepteert de weigering van de regering niet om een daartoe strekkende motie uit te voeren.

> Lees verder…

Genade

Stop afbraak publieke omroep en cultuurbeleid

13-12-2010 'De bezuinigingen op cultuur en de publieke omroep leiden tot een enorme kaalslag op het aanbod.' Dat zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk maandag tijdens de debatten over cultuur en media. 'De SP gaat akkoord met bezuinigingen op bureaucratie en overhead, maar dat kan nooit leiden tot een bezuiniging van 400 miljoen in totaal. Dat moet van tafel.' Van Dijk zal ook voorstellen om de salarissen van bestuurders en managers in de cultuursector te begrenzen tot het salaris van een minister. Hetzelfde geldt nu al voor de publieke omroep en het onderwijs.

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top