www.sp.nl/cultuur

Homepage SPSlash Cultuur

Zoeken in /cultuur

/cultuur :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Debbie Brenkman
SP.nl/cultuur
Stop de kaalslag
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Oproep: Steun de acties voor behoud van cultuur

18-11-2010 • Op zaterdag 20 november voert de cultuursector overal in het land lokale actie tegen de bezuinigingen op kunst en cultuur. De SP roept iedereen op deze acties te ondersteunen. Ook op de nieuwe ledendag van de SP - aanstaande zaterdag in de Tweede Kamer in Den Haag - zal er speciale aandacht worden geschonken aan de culturele kaalslag die dreigt. SP-fractievoorzitter Emile Roemer: 'Cultuur is één van de pijlers onder onze beschaving. Dat rechtse politici daarin zo blind de bijl zetten is voor mij een voorteken van waar zij met ons land naar toe willen. Dat is een kille, grauwe wildernis waarin alles wat kwetsbaar is, geen waarde meer heeft.'

Het kabinet-Rutte wil 200 miljoen euro bezuinigen op cultuur. Dat leidt onvermijdelijk tot een verschraling en verdere vermarkting van het cultuuraanbod. Kinderen zullen minder muziekonderwijs krijgen. Orkesten dreigen te verdwijnen. Toegangskaartjes worden fors in prijs verhoogd. 200 miljoen is een klein deel van de totale rijksbegroting, maar het is bijna de helft van alle cultuursubsidies. De impact op de cultuursector is enorm, terwijl het financieel weinig zoden aan de dijk zet. Tegelijkertijd blijft de grootste subsidie van allemaal – de hypotheekrenteaftrek – onaangetast, terwijl er veel geld te besparen valt wanneer daaraan een maximumgrens van 350.000 euro gesteld zou worden. Roemer: 'Cultuur is niet enkel klassieke muziek of schilderijen van de oude meesters zoals sommigen denken, maar is ook het kind dat muziekles krijgt via de muziekschool en de theatergroep in de buurt.'

Kijk voor meer informatie over lokale acties op www.nederlandschreeuwtomcultuur.nl. In de rechterkolom staat een lijst van steden waar actie wordt gevoerd.

De SP staat voor een bloeiende en toegankelijke cultuursector:

  • Geen bezuiniging van 200 miljoen op het cultuurbudget

  • Behoud van de cultuurkaart in het onderwijs

  • Geen verhoging van de BTW op tickets

  • De omroeporkesten worden g espaard

  • Stop de gemeentelijke bezuinigingen op cultuur
  • Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top