www.sp.nl/cultuur

Homepage SPSlash Cultuur

Zoeken in /cultuur

/cultuur :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Debbie Brenkman
SP.nl/cultuur

DOSSIERS Cultuur en Media

Nationaal Historisch Museum

Historisch Museum

Een volk zonder geschiedenis bestaat niet. Elk volk, ook het Nederlandse volk, heeft dus een geschiedenis. Maar, als dat zo is: Waarom doen we daar in ons land dan zo besmuikt – en in het beste geval zo nonchalant – over?

Jan Marijnissen startte eind 2003 de discussie over de noodzaak voor een Natonaal Historisch Museum.

In 2005 publiceerde hij het boek 'Waar historie huis houdt' In dit boek maakt hij duidelijk waar zijn belangstelling voor geschiedenis vandaan komt, en neemt hij de lezer mee naar landen, streken en personen die hem persoonlijk gevormd en verrijkt hebben. Omdat kennis van historie het onderling begrip tussen mensen vergroot, pleit Marijnissen voor de oprichting van een nationaal historisch museum: Het huis van de historie.

In 2007 stemde de Tweede Kamer in met de gezamenlijke motie van de SP en het CDA. Het Nationaal Historisch Museum komt er. In Arnhem.

In dit dossier een overzicht van de gebeurtenissen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top