www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Publicaties :: Columns
30 MAART 2009

Column

Henk van Gerven:

De geldelijke voorzienigheid

Henk van Gerven

In Sittard-Geleen is het ziekenhuis van de 21e eeuw gebouwd door zorginstelling Orbis. Als je er komt, waan je je in een academisch ziekenhuis. Kosten noch moeite zijn gespaard bij de bouw van dit futuristische hospitaal. Het is zeer luxueus uitgevoerd. Patiënten hebben een eenpersoonskamer die voorzien is van de modernste technische snufjes.

Dit ziekenhuis wordt echter duur betaald. Aanvankelijk zou de bouw 190 miljoen euro kosten, inmiddels zijn de kosten opgelopen tot 370 miljoen. Orbis zit opgescheept met een financieringsprobleem van 180 miljoen en verkeert in grote financiële problemen. Bovendien is er dit jaar een verwacht tekort van 38 miljoen op de begroting. Een acuut faillissement dreigt.

Minister Klink heeft zich al gehaast te zeggen dat de overheid geen cent zal bijdragen aan de oplossing van de problemen. Toch heeft de overheid hier kilo’s boter op het hoofd. Het ziekenhuis van de 21e eeuw is er gekomen naar aanleiding van een prijsvraag uitgeloofd door voormalig minister Els Borst. Bovendien is in 2008 het vastgoed van de ziekenhuizen in Nederland geprivatiseerd. Waar voorheen de overheid de ziekenhuisgebouwen financierde, moeten ziekenhuizen dit nu zelf moeten bekostigen uit hun omzet. Naast Orbis leidt dit bij vele andere ziekenhuizen tot problemen.

Inmiddels is de macht in het ziekenhuis overgenomen door onze genationaliseerde bank ABN-AMRO/Fortis. Het ziekenhuis heeft een wurgcontract moeten sluiten met de bank, met onder andere als voorwaarde dat het vermogen in 1 jaar tijd met 25 miljoen moet toenemen. En dat terwijl een verlies van 38 miljoen wordt verwacht.

Verder wordt het ziekenhuis leeggezogen door interim-bestuurders van het bureau Boer & Croon, dat nauwe banden heeft met ABN AMRO. De sterke nieuwe man in het bestuur is de heer van de Vorst, die voor de vorstelijke prijs van 600.000 (!) euro per jaar de zaak aan het saneren is. Voor 550 mensen dreigt ontslag en de kwaliteit van de zorg is in het geding.

200.000 mensen in midden-Limburg zijn op het ziekenhuis aangewezen. Een faillissement kan dus niet. Het wordt tijd dat minister Klink ingrijpt. Wie markt zaait kan dit soort excessen verwachten. Het bestuur moet onmiddellijk onder curatele worden gesteld en de overheid moet met waarborgen komen voor de financiering. We kunnen de zorg toch niet aan banken en dure adviesbureaus overlaten, die miljoenen euro’s incasseren ten koste van de zorg? Ooit is het ziekenhuis begonnen onder de naam “de goddelijke voorzienigheid”. De geldelijke voorzienigheid lijkt een meer toepasselijke naam.


Eerder deze week:


RSS-feed SP-columns RSS 2.0
Wat kun je met RSS?

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP:

SP Nieuws

Moed College
Studio SP
top