www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Verkiezingsprogramma 2012

Nieuw Vertrouwen

Verkiezingsprogramma SP 2013-2017

Download:

Inleiding

Nederland is een mooi land, met geweldige mogelijkheden. En volop kansen voor een mooie toekomst. Toch maken veel mensen zich grote zorgen. Over hun baan, over de toekomst van hun kinderen. Zorgen over de samenleving waarin we leven en hoe we omgaan met elkaar. De economische crisis heeft veel onzekerheid gebracht. De afgelopen jaren hebben veel mensen het vertrouwen verloren. In bestuurders en bankiers, politici en managers — en in elkaar. De rechtse politiek van ‘meer markt en eigen verantwoordelijkheid’ heeft de economie in zwaar weer gebracht, de sociale zekerheid uitgehold en de tweedeling in ons land vergroot. Egoïsme en zelfverrijking worden beloond, omkijken naar een ander en zorgen voor elkaar worden steeds moeilijker gemaakt. Dat bedreigt de samenhang in onze samenleving.

De huidige crisis is geen natuurramp, maar het gevolg van politieke keuzes. Van bange politici, die geen verantwoordelijkheid durfden te nemen en hoopten dat de markt voor hen alle problemen zou oplossen. Ons rijke land is door onverantwoord gedrag van bankiers, beleggers en bestuurders in grote problemen gekomen. Mensen met de minste schuld aan de crisis dreigen nu de rekening te moeten betalen. Werknemers en kleine zelfstandigen, jongeren en studenten, ouderen en zieken. Zij leveren in, terwijl degenen die de economie lieten ontsporen grotendeels buiten schot blijven. Zij gunnen elkaar belachelijke salarissen, bizarre bonussen en woekerwinsten, terwijl burgers niet eens meer weten of hun geld nog wel veilig is, hun baan blijft bestaan en er straks nog pensioen voor hen is. Maar het kan ook anders. Als u dat wilt.

Uw land uw keuze

Op 12 september bent u aan het woord. Deze verkiezingen bepalen of onze samenleving nog harder wordt en de tweedeling nog groter, of dat we nu een andere keuze maken en we gaan bouwen aan een socialer, menselijker en duurzamer Nederland. Hoe wilt u dat we in de toekomst met elkaar omgaan? In wat voor samenleving wilt u leven? Wat voor wereld wilt u voor uw kinderen achterlaten? Die keuze is aan u!

Het kabinet - Rutte heeft ons land in de problemen gebracht. De regering van VVD en CDA (eerst gedoogd door PVV en SGP, daarna door D66, ChristenUnie en GroenLinks) laat de allerrijksten hun gang gaan. En bezuinigt miljarden op de burgers. Op zorg en onderwijs, woningen en werk, toezicht en veiligheid. Deze bezuinigingspolitiek vergroot de tweedeling in de samenleving en verstikt de economische groei. Daarmee raken we op een doodlopende weg. Harde bezuinigingen leiden tot een zwakkere economie — en daarmee tot weer meer bezuinigingen. Dat kan anders!

Bouwen aan Nieuw vertrouwen

In dit verkiezingsprogramma presenteren wij ons bouwpakket. Ook wij doen het zuinig aan met uw belastinggeld. En we vragen een extra bijdrage in de kosten van de samenleving, vooral van mensen die het toch al goed hebben getroffen. Zo kunnen we ook in crisistijd beschermen wat waardevol is en investeren in wat ons bindt. Wij laten mensen niet in de kou staan en investeren in werk, onderwijs, zorg en zekerheid. Juist nu gaan wij bouwen aan nieuw vertrouwen. We hopen dat wij daarbij op uw steun mogen rekenen.

Dit beloven wij u:

 • Wij pakken de oorzaken van de crisis aan.
  Alleen dan kan het vertrouwen van mensen worden herwonnen.
 • Wij nemen onze verantwoordelijkheid.
  Alleen dan kunnen we sociale voorzieningen in stand houden.
 • Wij bieden mensen sociale zekerheid.
  Alleen dan kan het vertrouwen in elkaar worden hersteld.
 • Wij laten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
  Alleen dan krijgen we een sterke en solidaire samenleving.
 • Wij kiezen voor duurzame ontwikkeling.
  Alleen dan kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

In provincies en gemeenten hebben we laten zien dat we goed kunnen besturen. Nu vragen we u ons die kans te geven voor het hele land. De SP is nodig voor een sociale regering die weet dat de politiek er is voor u — en niet omgekeerd. Hoe? Dat vertellen we u in dit verkiezingsprogramma.

De precieze onderbouwing van dit verkiezingsprogramma vindt u in een serie rapporten die we de afgelopen tijd hebben gemaakt. Ook hebben we een overzicht van al onze standpunten.

Inhoud

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP:

SP Nieuws

Laatste berichten

VANDAAG
COLUMN
IN DE MEDIA
GISTEREN
IN DE MEDIA
WOENSDAG 20 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
DINSDAG 19 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA
MAANDAG 18 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA

Moed College
Studio SP
top