www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Programma 2010

13. Niet bij brood alleen

Cultuur, sport, media

Niet bij brood alleen

In een gezonde samenleving werken we om te leven – en niet andersom. Na ons werk willen we op een prettige manier ontspannen. En voldoende gelegenheid hebben om onze creativiteit te ontplooien. Dat vereist voldoende betaalbare voorzieningen voor sport en amusement en mogelijkheden om bezig te zijn met kunst en cultuur. En het vereist een rigoureus indammen van de almaar uitdijende recreatie- en cultuurmarkt, waarop alles van waarde een koopwaar wordt en de dikte van de portemonnee bepaalt wie zich wat kan permitteren.

In tijden van crisis is de cultuur vaak het eerste slachtoffer. Maar juist in crisistijd kunnen kunst en cultuur een signaal zijn van nieuwe hoop en creativiteit. Een creatieve samenleving daagt iedereen uit zichzelf te blijven ontwikkelen. Dat kan in bibliotheken en musea, in muziekscholen en fanfares, in zangkoren en toneelclubs, op poppodia, in ateliers voor beeldende kunst en andere kleinschalige centra. De media vormen een bron van vermaak, maar ook van informatie en confrontatie van opvattingen. Voor een vrije en democratische samenleving is het van belang dat de media niet geheel afhankelijk worden van de commercie. De overheid helpt daarom de vrije nieuwsgaring te beschermen.

Wie zijn geschiedenis niet kent, is slecht toegerust voor de toekomst. Juist in een land waar de tweedeling groeit, is het van belang kennis te nemen van ons verleden. Het door de SP gelanceerde idee voor de oprichting van een Nationaal Historisch Museum is inmiddels door het parlement en de regering omarmd. Binnenkort kan daardoor iedereen die dat wil, daar het verhaal van onze gezamenlijke geschiedenis zien, beleven en overdenken.

Onze voorstellen

 • De toegang tot rijksmusea wordt gratis. Andere gesubsidieerde musea horen minstens één dag per week gratis toegankelijk te zijn.
 • Nederlandse muzikanten moeten een eerlijke kans krijgen om met muziek maken de kost te verdienen. Concertbezoekers moeten wettelijk beschermd worden tegen het opdrijven van de prijzen van tickets voor concerten en evenementen.
 • De overheid moet in samenspraak met kunstenaars en artiesten maatregelen nemen voor subsidiëring en ondersteuning.. Beroepskunstenaars moeten een eerlijke kans krijgen om met hun eigen werk een fatsoenlijk inkomen te verdienen.
 • Bibliotheken zijn niet alleen kenniscentra, maar ook ontmoetingsplaatsen voor de inwoners van wijken en dorpen. Ze verdienen daarom blijvende steun van de overheid.
 • Muziekscholen en fanfares, zangkoren en toneelclubs, poppodia, ateliers voor beeldende kunst en andere kleinschalige creatieve centra zijn de basis voor een breed cultureel leven. De overheid erkent haar verantwoordelijkheid om dit culturele leven levendig te houden en waar nodig te ondersteunen.
 • Het maken van kunst en genieten van cultuur dicht bij huis – niet alleen in de stad, maar ook op het platteland – moet door de overheid worden aangemoedigd.
 • Tenminste 3 procent van de ruimte in een wijk moet worden bestemd voor sport- en speelruimte. Jongeren hebben recht op eigen plekken in hun buurt.
 • Sportvelden in buurten en dorpen worden zoveel mogelijk behouden. De compensatie van de ecotaks voor sportverenigingen blijft bestaan. Investeringen van de overheid in de topsport horen in ieder geval gepaard te gaan met investeringen in de breedte- en amateursport.
 • Er komt een betere vervoersregeling voor gehandicapte sporters. Naast sportrolstoelen komen ook andere hulpmiddelen voor gehandicapte sporters voor vergoeding in aanmerking.
 • De Nederlandse Publieke Omroep verdient bescherming én verdere ontwikkeling. Voor omroepverenigingen wordt een promotie-degradatiesysteem ingevoerd op grond van bereik en waardering. Het ledental bepaalt slechts een deel van de zendtijd. Er komt een onafhankelijke kijkwijzer.
 • Kranten staan onder druk. Verdergaande concentratie leidt tot verschraling van nieuws en opinie. De overheid moet zich inzetten om de onafhankelijke regionale pers overeind te houden.
 • Om ons cultureel erfgoed en kennis ook voor de toekomst digitaal te bewaren moet gebruik worden gemaakt van open standaarden.
 • Internet is een vitale infrastructuur die voor ieder mens toegankelijk hoort te zijn. Het is de taak van de overheid dat te bevorderen. Burgers mogen niet worden afgesloten vanwege downloaden. In internationaal verband worden voorstellen gedaan om de almacht van enkele gigaconcerns aan banden te leggen. Gebruik van open standaarden kan helpen het internet voor iedereen open te houden.
 • Het toekomstige Nationaal Historisch Museum wordt voor iedereen gratis toegankelijk.
Lees verder » Internationaal samenwerken
Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP:

SP Nieuws

Laatste berichten

GISTEREN
COLUMN
IN DE MEDIA
VRIJDAG 29 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
DONDERDAG 28 AUGUSTUS
NIEUWS
COLUMN
IN DE MEDIA
WOENSDAG 27 AUGUSTUS
OPINIE
IN DE MEDIA
ZATERDAG 23 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
VRIJDAG 22 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA
DONDERDAG 21 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
WOENSDAG 20 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
DINSDAG 19 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA
MAANDAG 18 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA

Moed College
Studio SP
top